Lørdag/Søndagstur

På 29. juni 2024
Lagt inn av Edvind Håpnes
Kategorier: Søndagsturer
Treff: 93

I tillegg til torsdagsturene, forøker vi også å gjennomføre noen søndagsturer (eller på lørdag) i løpet av sesongen.

For 2024 er det planlagt 7 turer.

Alle turene har avgang fra Dealer (H-D Midt-Norges lokaler Kvennildmyra 3). Tidspunkt er oppgitt for hver tur.

Se turoversikt her

Repetisjoner