Søndagsturer 2022

Søndagsturer 2022

NB! Under søndagsturene skal alle forholde seg til de enhver tid gjeldende smittevernsregler.


I tillegg til torsdagsturene, forøker vi også å gjennomføre noen søndagsturer (eller lørdagsturer) i løpet av sesongen.

For 2022 er det planlagt 4 turer, ingen er foreløpig planlagt i ferietiden.

Alle turene har avgang fra Dealer (H-D Midt-Norges lokaler Kvennildmyra 3). Tidspunkt er oppgitt for hver tur.
Opplegget er veldig sosialt og du spisser dine kjøreferdigheter for hver gang. Vi oppfordrer alle nye og gamle medlemmer til å delta.

Endringer kan forekomme, da forsøker vi å varsle på forhånd, f.eks på facebook eller i Spond. Det kan forekomme endringer i været i fuktig retning, da korter vi inn turen noe eller endrer kjørerute. Det hender også at det blir ekstremt fint vær, da blir turen endret deretter :-)


Husk å møte i god tid før oppgi

Planlagte søndagsturer:

  • Søndag 19. juni: Tydal-Røros   
  • Lørdag 2. juli: Ansnes Brygge, Hitra   
  • Lørdag 6. august: Veiholmen   
  • Lørdag 13. august: Åre    


Det tas forbehold om været.
Ytterligere informasjon sendes ut i forkant av hver tur.
God sommer!
Ride and have fun!


H.O.G. Chapter 5 Trondheim

L.O.H. Medlemsmøte 29. mars 2019
Offisersmøte - 11.03.2019