1 minute reading time (148 words)

Generalforsamling - 27.11.2018

Årsmøte/Generalforsamling 2018 

Mellom 60 og 70 medlemmer var tilstede under årets Generalforsamling.
I tillegg til de ordinære sakene, skulle framtiden til HOG House avgjøres.

Verdiene som er tilført HOG House, både i form av dugnadstimer og materiell, er veldig store, og vi har hatt stor glede av lokalet i de årene det har eksistert. Men sett i forhold til leiekostnadene er skal det nå tas en avgjørelse på om vi skal videreføre leieforholdet i 2019.
Et stort flertall av medlemmene (nesten alle) stemte for at leieforfoldet sies opp og at HOG House avvikles.

Øvrige årsmøtesaker, som årsmelding, regnskap for 2018, budsjett for 2019, valg og aktivitetsplan ble også behandlet.

Det ble noen endringer i verv, fra Hovedstyret overtar nå Marit Grønning-Moe for Janna, se gjeldende styresammensetning herMedlemsmøte 

 Etter årsmøtet ble det avholdt et ordinært medlemsmøte.

Tema var HOG House, og planlegging av avviklingen.

Utstyr som skal tas vare på, lagres videre i Dealers lokaler.

Første dugnadskveld: Tirsdag 3/12 kl 18

HOG House - Nedrigging 10. desember 2018
Officersmøte 16. oktober 2018