1 minute reading time (69 words)

HOG House - Nedrigging 10. desember 2018

Som vedtatt på årsmøtet, avvikles HOG house, og alt av utstyr som skal tas vare på, fraktes ned til Dealer, for oppbevaring.

Dugnad var opprinnelig avtalt 2/12, men ble utsatt på grunn av et utspill fra Huseier (Kjelsberg). Dette resulterte ikke i fornyet interesse fra vår side om å fortsette leieforholdet.

Som bildene under viser, fikk de som deltok virkelig utrettet mye.

Tusen takk til dugnadsgjengen for strålende innsats.


Bilder: Tore Busch
Tekst: Edvind Håpnes

Generalforsamling - 27.11.2018