Innkalling Årsmøte 2018

Innkalling Årsmøte 2018

 Årsmøte (Generalforsamling) 2018

H.O.G. Chapter 5 Trondheim avholder Årsmøte 2018 i HOG House Trondheim Tirsdag 27. november kl. 18.00


Årsmøte (generalforsamling):

Tid: Tirsdag 27. November 2018, kl. 18.00
Sted: HOG House Trondheim,
Sluppenveien 8, 7037 Trondheim


Tirsdag 27. November kl. 1800 ønskes alle medlemmer av H.O.G. Chapter 5 Trondheim hjertelig velkommen til å delta på Årsmøte (Generalforsamling) 2018 i HOG House Trondheim (Sluppenveien 8, 7037 Trondheim). Første innkalling er utsendt 11. November 2018.
Årsmøtet etterfølges av et medlemsmøte, se nederst.

​Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Årsberetning 2018
 4. Regnskap 2018
 5. Aktivitetsplan 2019
 6. Budsjett 2019
 7. Innkomne saker - Leie av HOG House Trondheim i chapterets regi fra 1/1-19
 8. Valg
 9. Avslutning


Pga sak 7 må dagsorden endres, da sak 7 påvirker både regnskapet i punkt 4 (avskriving i forhold til HOG House) og sak 6 Budsjett for 2019.
Saksorden blir da slik: 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 8 og 9

NB! På generalforsamlingen kan bare de saker som er satt opp på dagsorden
behandles. Kun medlemmer med gyldig medlemskap i H.O.G. Chapter 5
Trondheim (både internasjonalt og lokalt) har stemmerett på
generalforsamlingen.Medlemsmøte 27. november

Etter Årsmøtet vil vi gjennomføre et ordinært medlemsmøte med følgende saker:

 1. Utfall i sak 7 i Årsmøtet, fortsette eller avslutte leieforholdet - rydding/tømming av lokalet?
 2. Aktivitetsplan for 2019, også påvirket av sak 7. Om HH avvikles må vi etablere nye aktiviteter?

Vel møtt!


Roger Tørset
Director

H.O.G. Chapter 5 Trondheim 

H.O.G. Vinterfest 2. Februar 2019
Merchandise høst 2018