Innkalling Generalforsamling i H.O.G. Chapter 5 Trondheim onsdag 25.11.20

Chapter5Trondheim-logo-b_20201109-081535_1

H.O.G. Chapter 5 Trondheim
Generalforsamling 2020

H.O.G. Chapter 5 Trondheim avholder Generalforsamling 2020


Dato/tid: Onsdag 25. November 2020 kl. 18
Sted: Elektronisk nettbasert

Generalforsamling (Årsmøte):
Onsdag 25. November kl. 18 ønskes alle medlemmer av H.O.G. Chapter 5 Trondheim hjertelig velkommen til å delta på chapterets generalforsamling. Pga den pågående Covid-19-pandemien er vi avskåret fra å gjennomføre Generalforsamlingen fysisk. Alle norske chapter har nylig gjennomført et nettbasert møte med HOG Manager, her ble det besluttet at en elektronisk nettbasert generalforsamling er eneste lovlige gjennomføringsmåte pr. nå. Link til Generalforsamling på Teams vil bli distribuert til alle.

Denne e-posten er en innkalling (se selve innkallingen og saksliste under) slik at du som medlem har mulighet for å komme med innspill til generalforsamlingen innen 13.11.20. Fullstendige sakspapirer vil bli utsendt på e-post før årsmøtet (etter frist for innkomne forslag). Etter årsmøtet vil det bli medlemsmøte (mer info om dette senere).

Fra medlemmene ønsker styret:
 • Innspill til Generalforsamlingen (innkomne forslag).
  Disse må være styret (e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) i hende senest 13.11.20. (På generalforsamlingen kan bare de saker som er satt opp på dagsorden behandles.)
 • Innspill til valg.
  Disse må være nominasjonskomitéen (e-post: Britt Håpnes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Kjell Grønning Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) i hende senest 13.11.20. Valg av officerer i chapteret foretas på generalforsamlingen. Vi har en nominasjonskomité som er ment til å jobbe året rundt for å se etter kandidater, men komitéen har sikkert ikke nådd alle. Har du lyst til å bidra, evt. vet om en person som vil kunne egne seg som officer i chapteret, nøl ikke med å melde inn ditt forslag til undertegnede. Se linker under til Chapterets vedtekter samt officerers roller.

Hvordan velges offiserer?
 • Chapterets vedtekter regulerer hvem og hvordan alle offiserer velges.
  Se utklipp av "Norge-by-Laws":
  • Artikkel 10: Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) utnevnes som et medlem av Styret for en ubestemt periode, og innehar funksjonen som Sponsoring Director (Sponsende Direktør). De øvrige medlemmer av Styret utnevnes for en periode på ett (1) år og velges fra en liste som er godkjent av Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler).
   Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) skal i god tro vurdere alle søknader han mottar fra medlemmer av Foreningen. Den liste som forberedes av valgkommiteen skal representere Foreningens mangfoldighet. Sponsoring Dealer (Sponsende Forhandler) kan i god tro bestemme at enkelte personers søknader ikke er i samsvar med Foreningens interesser.
  • Som kort forklaring er det nominasjonskomitéen som mottar alle forslag til personer for verv, nominasjonskomitéen sendes så denne lista til Dealer som foretar siste justering og godkjenner alle offiserer. Den godkjente lista over offiserer presenteres på generalforsamlingen, av Dealer og nominasjonskomitéen.

Beskrivelse av verv


Generalforsamling 2020 i H.O.G. Chapter 5 Trondheim 


Tid: Onsdag 25. November 2020, kl. 18
Sted: Teams (Nettbasert)


Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Årsberetning 2020
 4. Regnskap 2020
 5. Aktivitetsplan 2021
 6. Budsjett 2021
 7. Innkomne saker
 8. Valg
 9. Avslutning


Innmeldingsfristen for innkomne saker er satt til fredag 13.11.20.

På generalforsamlingen kan bare de saker som er satt opp på dagsorden behandles.

Kun medlemmer med gyldig medlemskap i H.O.G. Chapter 5 Trondheim (både internasjonalt og lokalt) har stemmerett på generalforsamlingen. Alle møtedeltakere bes sjekke sin betalingsstatus for både lokalt og internasjonalt medlemskap.

Fullstendige generalforsamlingspapirer sendes ut (pr. e-post) før Generalforsamlingen.

Vel møtt!

Roger Tørset
Director

H.O.G. Chapter 5 Trondheim 

Innkalling til Generalforsamling i H.O.G. Chapter ...
Nyhetsbrev August 2020