Innkalling til Årsmøte (Generalforsamling) - 24.11.2021

Mte_190

H.O.G. Chapter 5 Trondheim
Generalforsamling 2021

H.O.G. Chapter 5 Trondheim avholder Generalforsamling 2021

Dato/tid: Onsdag 24. November 2021 kl 18
Sted: Byåsen videregående skole, Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim

Generalforsamling:
Onsdag 24. November kl. 18 ønskes alle medlemmer av H.O.G. Chapter 5 Trondheim hjertelig velkommen til å delta i Generalforsamling, denne gangen på vanlig måte med fysisk oppmøte. Vi oppfordrer alle til å overholde gjeldende nasjonale og lokale forskrifter og anbefalinger når det gjelder den pågående Covid-19-pandemien.

Den preliminære innkallingen ble sendt ut til alle medlemmer den 7. November 2021.
I denne endelige innkallingen til Generalforsamlingen er alle sakspapirer vedlagt. Se innkallingen lenger ned og saksdokumenter under her.


Det innkalles også til medlemsmøte umiddelbart etter Generalforsamling. Se nederst i denne e-posten.

Trykk her for kart over parkering ved skolen.

Generalforsamling 2021 i H.O.G. Chapter 5 Trondheim


Dato/tid: Onsdag 24. November 2021 kl 18
Sted: Byåsen videregående skole, Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim


Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Årsberetning 2021
  4. Regnskap 2021
  5. Aktivitetsplan 2022
  6. Budsjett 2022
  7. Innkomne saker
  8. Valg
  9. Avslutning

På Generalforsamlingen kan bare de saker som er satt opp på dagsorden behandles.

Kun medlemmer med gyldig medlemskap i H.O.G. Chapter 5 Trondheim (både internasjonalt og lokalt) har stemmerett på generalforsamlingen. Alle deltakere i Generalforsamlingen bes sjekke sin betalingsstatus for både lokalt og internasjonalt medlemskap.

H.O.G. Chapter 5 Trondheim avholder medlemsmøte


Dato/tid: Onsdag 24. November 2021 ca kl 19
Sted: Byåsen videregående skole, Selsbakkveien 34, 7027 Trondheim

Medlemsmøte:
Onsdag 24. November ca kl. 19 (umiddelbart etter Generalforsamlingen) vil vi avholde et medlemsmøte. I motsetning til den formelle Generalforsamlingen med dets helt faste innhold er medlemsmøtet åpent for alle tema.

Vel møtt!


Roger Tørset
Director
H.O.G. Chapter 5 Trondheim

Oslo Chapter ferier 25 år - 20. november 2021
Invitasjon LOH Juleverksted 20.november 2021