Innkalling til Generalforsamling i H.O.G. Chapter 5 Trondheim - Endelig saksliste

Chapter5Trondheim-logo-bw

H.O.G. Chapter 5 Trondheim
Generalforsamling 2020

H.O.G. Chapter 5 Trondheim avholder Generalforsamling 2020

Dato/tid: Onsdag 25. November 2020 kl 18
Sted: Elektronisk nettbasert (Microsoft Teams)

Generalforsamling:
Onsdag 25. November kl. 18 ønskes alle medlemmer av H.O.G. Chapter 5 Trondheim hjertlig velkommen til å delta på Generalforsamling, denne gangen nettbasert pga begrensningene i lover, forskrifter og anbefalinger ifm Covid-19-pandemien.

Den preliminære innkallingen ble sendt ut til alle medlemmer den 8. November 2020. I denne endelige innkallingen til Generalforsamlingen er alle sakspapirer vedlagt. Se innkallingen lenger ned og saksdokumenter under her.


Link til nettmøtet (Microsoft Teams) vil bli distribuert i god tid før møtet.

Det innkalles også til medlemsmøte umiddelbart etter Generalforsamling. Se nederst i denne e-posten.


Generalforsamling 2020 i H.O.G. Chapter 5 Trondheim

Dato/tid: Onsdag 25. November 2020 kl 18
Sted: Elektronisk nettbasert (Microsoft Teams)


Dagsorden:

  1. Åpning
  2. Konstituering
  3. Årsberetning 2020
  4. Regnskap 2020
  5. Aktivitetsplan 2021
  6. Budsjett 2021
  7. Innkomne saker
  8. Valg
  9. Avslutning

På generalforsamlingen kan bare de saker som er satt opp på dagsorden behandles.

Kun medlemmer med gyldig medlemskap i H.O.G. Chapter 5 Trondheim (både internasjonalt og lokalt) har stemmerett på generalforsamlingen. Alle årsmøtedeltakere bes sjekke sin betalingsstatus for både lokalt og internasjonalt medlemskap. 

H.O.G. Chapter 5 Trondheim avholder medlemsmøte

Dato/tid: Onsdag 25. November 2020 ca kl 19
Sted: Elektronisk nettbasert (Microsoft Teams)

Medlemsmøte:
Onsdag 25. November ca kl. 19 (umiddelbart etter Generalforsamlingen) vil vi avholde et medlemsmøte. I motsetning til det helt formelle Årsmøtet med dets helt faste innhold er medlemsmøtet åpent for alle tema.

Tema for dette møtet blir blant annet en diskusjon om neste års aktiviteter.


Vel møtt!


Roger Tørset
Director
H.O.G. Chapter 5 Trondheim
Chaptertur 2021 - Invitasjon
Nyhetsbrev August 2020

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://trondheim.hog.no/