Nyhetsbrev August 2020

01_Roger_Torseth

H.O.G. Chapter 5 Trondheim
Nyhetsbrev August 2020

Nyhetsbrev August 2020


Kjære medlemmer!

Vel overstått ferie, selv om dette har vært en bemerkelsesverdig vår og sommer for mange av oss. I et normalår er vi på denne tiden godt fornøyde med mange tilbakelagte mil på MC i inn- og utland. For mange ble det dessverre ikke sånn i år. En del av dere ser jeg allikevel har hatt gleden av flotte turer innenlands i vårt eget flotte naturrike land, men de store turene, utenlandsturene, Harley-treffene etc. har uteblitt helt.

Med dette nyhetsbrevet ønsker jeg å oppsummere året så langt samt å vise til kommende enkeltarrangement og hendelser som viser at vi ikke er helt nede for telling. Beklager mye tekst og langt nyhetsbrev men det er viktige ting å nevne.

Covid-19 har satt dette året i en unntakstilstand
Vi har ikke fått gjennomført planlagte arrangement, vi har ikke fått ha fysiske møter og vi har måttet føre navnelister over alle som har deltatt på torsdags- og søndagsturer. MC-treff i Norge og i Europa har i sin helhet blitt avlyst, chapterets planlagte USA-tur i juli røk også ut.

Man kan sikkert si at dette ikke har vært de store forsakelsene når man sammenligner med det som har skjedd i Norge og verden for øvrig, men alle forsakelser, uansett størrelse, oppleves som trist.

En av de største utfordringene for oss som chapter har vært at vi i stor grad ikke har kunnet møtes fysisk som vi er vant til. Mange av oss har ut ifra fra jobbsituasjoner, familie og andre forpliktelser/verv/engasjement vært oppfordret til eller pålagt å ha minst mulig omgang med større folke-ansamlinger, jeg selv er en av disse og jeg vet at noen av dere også er i denne kategorien. Vi må fortsette å følge rådene fra FHI sånn at vi unngår smitte bla. dere medlemmer, deres familier og omgangskrets. Mye kan tyde på at dette dessverre vil gjelde til langt ut i 2021.

Covid-19 har ført til en rekke avlyste arrangement og møter dette året:
Opplæring for Road Captains, førstehjelpskurs, og Safe Rider forsvant for oss.
Vi har ikke gjennomført de månedlige medlemsmøtene.
National Rally 2020 hos HOG Chapter South East og HOG Rally Sweden 2020 ble avlyst. "East Coast Smokey Mountain Tour" til USA ble det stopp for.
Det ble ikke arrangert Director Meet i vår pga. Koronasituasjonen. På disse møtene avtales bla. de fremtidige norske National Rally. Det er likevel bestemt at Oslo Chapter arrangerer dette på Gol i 2021. Medlemmene oppfordres til å melde seg på.
Årets Chaptertur i juni ble avlyst da overnattings- og bevertningsstedene ikke kunne ta imot gjester. Opplegget for den avlyste chapterturen er imidlertid om-booket til å bli den samme neste år.
Det ble ikke gjennomført H-D Open House i vår, og det vil det heller ikke bli arrangert i høst. Vi får håpe at vi kommer sterkere tilbake i 2021.

Vårt viktigste samlingssted
Chapteret har manglet en offisiell Dealer, der Dealer normalt er vårt aller største knutepunkt og arena for å treffe hverandre fysisk og for å pleie hobbyen vår. Vi har riktignok hatt Big Twin Midt-Norge, men det er noe med psykologien i det å leve i det uvisse uten en samlende Dealer. Dette kan også forklare noe av vårt forhåpentligvis midlertidige frafall i delaktighet.

Corona til tross, vi har gleden av å kunne gjennomføre et par arrangement i nær fremtid:
23. - 25. August er det Blåtur, med 59 påmeldte. For å bøte litt på mangelen på arrangement i år er denne turen økt på med et ekstra døgn. Håper på godt vær og god stemning. Komiteen har gjort en god jobb med planlegging, og da er det bare å bidra til at dette blir en fin opplevelse for alle.

29. August gjennomfører vi Poker Run der inntekten går til Kirkens Bymisjon og til brukerne som holder til i Vår Frue kirke. Dette var en suksess i 2019 og vi håper at Poker Run kan bli en tradisjon. Selv om du ikke kan delta denne gangen er det mulighet til å vippse kr. 100, og merke vippsen med HOG for å støtte økonomisk. Se egen info fra Activity. Med bakgrunn i smittverninstruksen må vi ha påmeldinger også for dette arrangementet. Vi oppfordrer alle til å melde seg på her, så langt er vi alt for få.

Ny Dealer!
Det gledelig å gjenta at Trondheim endelig har fått på plass en ny Dealer - Harley-Davidson Midt-Norge. Butikk og verksted flytter sammen igjen og inn i nye lokaler på Østre Rosten rundt 1. oktober. Vi venter på at koblingen mellom Chapteret og Dealer igjen skal komme på plass, og håper vi får benytte en del av det nye lokalet til samlingsplass.

Torsdagsturer, og noen søndagsturer, har vært gjennomført. Vi opplever at antallet som deltar på disse turene har vært lavere enn tidligere år, og dette kan ha flere grunner. Covid-19 er nok èn grunn da folk har blitt frarådet å samle seg i store grupper. Det er noen torsdager og søndager igjen i denne sesongen så det er bare å møte opp og kjøre tur.


Styret i Chapteret jobber nå med å legge en plan for Årsmøte og ev. vinterfest. Det vil komme mer info så snart vi har mer på plass.

Mvh


Roger Tørset
Director

H.O.G. Chapter 5 Trondheim
Ny Dealer i Trondheim

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://trondheim.hog.no/