1 minute reading time (97 words)

Officersmøte 14.01.2019

Årets første officersmøte for ble avholdt i Dealers lokaler.
25 var tilstede.

Hovedstyret hadde et kort møte på forhånd.

Informasjon:

  • Nytt i år: Head Road Captain og Head Activities også møte på hovedstyremøtene
  • Ansvarlige for de enkelte aktivitetene bestemmer dato så raskt som mulig, slik at vi får det inn i aktivitetsplanen for 2019 (informer Head Activities)
  • I år skal chaptere delta på Dealers Road-Show
    Dette har vi også gjort tidlgere
    Dealer kan ha behov for bistand til frakt av demosykler, i tillegg til bistand på stand.
  • Chaptertur-komiteen har bestemt destinasjon. Det blir nordover, avgang torsdag 30/5 kl 08.

Resten av møtet ble benyttet til gruppearbeid.

Bilder: Tore Busch
Tekst: Edvind Håpnes​

Vinterfest - 2. februar 2019