1 minute reading time (69 words)

Officersmøte 16. oktober 2018

​Dagens møte dreide seg om HOG House, 28 officerer møtte til dette møtet.

Dealer kutter støtten til husleien, og vi må avgjøre innen kort tid hva vi gjør videre med HOG House.

Leiekontrakten går ut året, og årsmøtet avgjør hvordan dette blir videre. Fram til årsmøtet skal Hovedstyret utarbeide alternativer.
Dette møtet ble et diskusjonsmøte der ulike modeller ble drøftet.

I morgen avholdes også et medøemsmøte, med samme tema.


Bilder: Tore Busch
Tekst: Edvind Håpnes

Generalforsamling - 27.11.2018
Open House - 22.09.2018